Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

CRAG

Jest to jedna z wiele gier opierających się na tej samej zasadzie. Gracz stara się wypełnić jak najkorzystniej tabelkę w oparciu o rzuty kośćmi i uzyskiwane kombinacje znane wszystkim z pokera. Zazwyczaj używa się 5-ciu kości (Yahtzee, Generala, Yacht ) lecz w tym wypadku gracze prowadzą rozgrywkę z użyciem trzech.

Kategorie przy grze Crag
Nazwa Opis / Punktacja Przykład
jedynki
dwójki
trójki
czwórki
piątki
szóstki
Trójka
Strit Parzysty
Strit Nieparzysty
Mały Strit
Duży Strit
Trzynastka
Crag
dowolny układ / suma wyrzuconych [1]
dowolny układ / suma wyrzuconych [2]
dowolny układ / suma wyrzuconych [3]
dowolny układ / suma wyrzuconych [4]
dowolny układ /suma wyrzuconych [5]
dowolny układ / suma wyrzuconych [6]
trzy takie same kości / 25 punktów
[2] [4] [6] / 20 punktów
[1] [3] [5] / 20 punktów
[1] [2] [3] / 20 punktów
[4] [5] [6] / 20 punktów
suma oczek=13 bez pary / 26 punktów
suma oczek=13 z parą / 50 punktów
[1][2][2] = 1
[2][2][1] = 4
[3][3][3] = 9
[4][4][4] = 12
[4][4][5] = 5
[6][6][4] = 12
[3][3][3] = 25
[2][4][6] = 20
[1][3][5] = 20
[1][2][3] = 20
[4][5][6] = 20
[2][5][6] = 26
[6][6][1] = 50
Trzynastka: [2][5][6] lub [3][4][6]
Crag: [1][6][6], [3][5][5] lub [5][4][4]

Liczba kości: 3
Liczba graczy: 2+
Rekwizyty: tabelka, długopis
Zasady gry:
Rozpoczyna gracz wybrany przez losowanie.
Gracz w swojej kolejce może wykonać trzy rzuty. Gracz stara się uzyskać jedną z kombinacji punktowanych.
Podczas drugiego i trzeciego rzutu gracz może część kości odłożyć i rzucać pozostałymi.
Maksymalnie po trzecim rzucie wynik musi być zapisany do jednej z wybranych kategorii w tabelce. Na początku wynik można wpisać do wielu kategorii. Pod koniec partii może okazać się, że wyniku nie można wpisać do żadnej z wolnych kategorii. W takiej sytuacji gracz musi zdecydować, z której kategorii zrezygnuje i tam wpisać wynik zerowy. Wpisów (również zerowych) nie można zmieniać do końca partii.
Zakończenie partii następuje po 13 kolejkach czyli po wypełnieniu całej tabelki. Przeprowadza się rozliczenie partii.
Wygrywa ten gracz, który zdobył łącznie najwięcej punktów.

Tabelka dla 4 graczy
Kategoria Punkty 1 2 3 4
jedynki dowolny układ / suma wyrzuconych [1]     
dwójki dowolny układ / suma wyrzuconych [2]     
trójki dowolny układ / suma wyrzuconych [3]     
czwórki dowolny układ / suma wyrzuconych [4]     
piątki dowolny układ / suma wyrzuconych [5]     
szóstki dowolny układ / suma wyrzuconych [6]     
Trójka trzy takie same kości / 25 punktów     
Strit Parzysty [2] [4] [6] / 20 punktów     
Strit Nieparzysty [1] [3] [5] / 20 punktów     
Mały Strit [1] [2] [3] / 20 punktów     
Duży Strit [4] [5] [6] / 20 punktów     
Trzynastka suma oczek=13 bez pary / 26 punktów     
Crag suma oczek=13 z parą / 50 punktów     

Suma:

    

prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 03.06.2006