Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

FARKELEK
[autor: Andrzej Lewicki (alewicki@unlnotes.unl.edu)]

Gra ta jest wzorowana na grze Farkle, która jest jedną z ciekawszych i bardziej popularnych gier w kości. Jest rozgrywana sześcioma kośćmi. W Polsce znana jest podobna gra o nazwie Tysiąc, w której używa się pięciu kości.
Farkelek nie jest grą hazardową, dlatego idealnie nadaje się do uczenia dzieci dodawania.

Meldunki i kości premiowane w jednym rzucie
Nazwa Opis Punkty Przykład
Strit
Trzy pary
Szóstka (Szóściel)
Piątka (Pięciol)
Czwórka (Kareta)
Trójka
para "szóstek"
"szóstka"
para "jedynek"
"jedynka"
sześć kolejnych numerów od 1
trzy pary
sześć takich samych kości
pięć takich samych kości
cztery takie same kości
trzy takie same kości
dwie "szóstki"
samotna "szóstka"
dwie "jedynki"
samotna "jedynka"
suma oczek
suma oczek
suma oczek
suma oczek
suma oczek
suma oczek
12 (suma oczek)
6 (suma oczek)
2 (suma oczek)
1 (suma oczek)
[1][2][3][4][5][6] = 21
[1][1][3][3][5][5] = 18
[1][1][1][1][1][1] = 6
[4][4][4][4][4] = 20
[5][5][5][5] = 20
[2][2][2] = 6
[6][6] = 12
[6] = 6
[1][1] = 2
[1] = 1
wszystkie punkty liczy się jako sumę oczek na kościach odłożonych

Liczba kości: 6
Liczba graczy: 2+
Rekwizyty: kartka, długopis
Zasady gry:
Rozgrywkę rozpoczyna gracza wybrany przez losowanie.
Gracze grają w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara.
Gracz w swojej kolejce może rzucać dowolną liczbę razy, pod warunkiem wyrzucenia "jedynki", "szóstki" lub meldunku (patrz: tabelka). Po każdym rzucie odkłada kości, które przynoszą mu punkty i może rzucać pozostałymi. Punkty liczy się jako sumę z poszczególnych rzutów i tylko za kości odłożone. Gracz nie musi bowiem odkładać wszystkich ale musi jednak odłożyć co najmniej jedną kość. Meldunki uzyskuje się w jednym rzucie - nie można dokładać kości do już odłożonych w celu uzyskania większego meldunku. Jeśli w którymś momencie gracz odłoży wszystkie 6 kości, musi rzucać dalej zaczynając ponownie od rzutu wszystkimi kośćmi. W każdej chwili (oprócz ponownego rzutu wszystkimi kośćmi) może zrezygnować z dalszych rzutów, dopisując do swojego konta to co uzbierał. Jeśli jednak nic nie wyrzuci (czyli nie może odłożyć żadnej kości) to punkty uzbierane w danej kolejce przepadają!
Jeżeli jeden z graczy przekroczy 100 punktów to pozostali gracze mają jeszcze jedną, ostatnią kolejkę rzutów.
Wygrywa gracz, który zgromadzi najwięcej punktów.

przykład
GRACZ A
1 rzut: [6] [6] [2] [4] [5] [1] może odłożyć [6] [6] [1] ale odkłada [6] [6] = 12 punktów
2 rzut: [1] [6] [6] [6] odkłada [6] [6] [6] [1] = 19 punktów (razem 31 punktów)
gracz odłożył już wszystkie kości więc musi rzucać ponownie wszystkimi
3 rzut: [2] [3] [3] [4] [5] [5] czyli nie "punktuje" i traci uzyskane punkty

prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 10.05.2006