Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

FARKLE (FARKEL)

Jedna z ciekawszych i bardziej popularnych gier. W Polsce praktycznie nieznana. Jest rozgrywana sześcioma kośćmi. Gra ta znana jest również jako "Dziesięć Tysięcy". Posiada klony rozgrywane pięcioma (Dziesięć Tysięcy) oraz siedmioma kośćmi (Texas). W Polsce znana jest bardzo podobna gra o nazwie Tysiąc, w której używa się pięciu kości.

Meldunki i kości premiowane w jednym rzucie
Nazwa Opis Punkty Przykład
Strit
Trzy pary
Trójka "asów"
Trójka
para "asów"
dwa "pięcioki"
"as"
"pięciok"
sześć kolejnych numerów od 1
trzy pary
trzy "jedynki"
trzy takie same kości
dwie "jedynki"
dwie "piątki"
samotna "jedynka"
samotna "piątka"
1000
1000
1000
[#] x 100
200
100
100
50
[1][2][3][4][5][6] = 1000
[2][2][3][3][5][5] = 1000
[1][1][1] = 1000
[4][4][4] = 400
[1][1] = 200
[5][5] = 100
[1] = 100
[5] = 50
[#] - oznacza ilość kropek (nominał) w wyjątkiem [1] dla której [#] = 10
"cztery jednakowe kości" czyli "kareta" nie jest meldunkiem
kombinacja "kareta" + "para" liczona jest jako "trzy pary"
"pięć jednakowych kości" nie jest meldunkiem
"sześć jednakowych kości" liczone jest jako "trzy pary"

Liczba kości: 6
Liczba graczy: 2+
Rekwizyty: kartka, długopis
Zasady gry:
Rozgrywkę rozpoczyna gracza wybrany przez losowanie.
Gracze grają w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara.
Gracz w swojej kolejce może rzucać dowolną liczbę razy, pod warunkiem wyrzucenia "asa", "pięcioka" lub meldunku (patrz: tabelka).Po każdym rzucie odkłada kości, które przynoszą mu punkty i może rzucać pozostałymi. Punkty liczy się jako sumę z poszczególnych rzutów i tylko za kości odłożone. Gracz nie musi bowiem odkładać wszystkich ale musi jednak odłożyć co najmniej jedną kość. Meldunki uzyskuje się w jednym rzucie - nie można dokładać kości do już odłożonych w celu uzyskania większego meldunku. Jeśli w którymś momencie gracz odłoży wszystkie 6 kości, musi rzucać dalej zaczynając ponownie od rzutu wszystkimi kośćmi. W każdej chwili (oprócz ponownego rzutu wszystkimi kośćmi) może zrezygnować z dalszych rzutów, dopisując do swojego konta to co uzbierał. Jeśli jednak nic nie wyrzuci (czyli nie może odłożyć żadnej kości) to punkty uzbierane w danej kolejce przepadają!
Jeżeli jeden z graczy przekroczy 10 000 punktów to pozostali gracze mają jeszcze jedną, ostatnią kolejkę rzutów.
Wygrywa gracz, który zgromadzi najwięcej punktów.

przykład
GRACZ A
1 rzut: [1][1][2][4][5][6] może odłożyć [1][1][5] ale odkłada ([1]=100 + [1]=100)=200
2 rzut: [1][6][6][6] odkłada ([6][6][6]=600 + [1]=100)=700 (razem 900)
gracz odłożył już wszystkie kości więc musi rzucać ponownie wszystkimi
3 rzut: [2][3][3][4][6][6] czyli nie "punktuje" i traci uzyskane punkty
jeżeli zrezygnowałby z 3-ciego rzutu to zdobyłby 900 punktów

Ponieważ gra ta jest dość popularna gracze rozgrywają ją z licznymi, częstokroć "rodzinnymi" modyfikacjami dotyczącymi zasad oraz punktacji:
  • "strit" daje 3000 punktów, "trzy pary" to 1500 punktów
  • "sześć jednakowych kości" daje 4000 punktów, "strit" to 2000, "trzy pary" to 2000
  • pierwszy zapis nie może być mniejszy niż 500 (750) punktów
  • jeżeli po rzucie wszystkimi kośćmi odkładamy od razu 5 z nich, to rzucamy jedyną pozostawioną kością dwa razy; jeżeli wyrzucimy choć raz [1] lub [5] to otrzymujemy premię w wysokości 500 punktów i możemy grać dalej rozpoczynając od rzutu wszystkimi kośćmi
  • cztery lub więcej [2] w jednym rzucie powoduje utratę wszystkich punktów!
  • "sześć jednakowych kości" w jednym rzucie przynosi graczowi natychmiastowe zwycięstwo
  • można grać do 5000 punktów, gdy nie mamy dużo czasu
  • jeśli w którymś momencie gracz odłoży wszystkie 6 kości, może (ale nie musi) rzucać dalej zaczynając ponownie od rzutu wszystkimi kośćmi lub może zrezygnować z dalszych rzutów, dopisując do swojego konta to co uzbierał
Poniżej przedstawiono również dwie alternatywne tabele meldunków.

Meldunki i kości premiowane w jednym rzucie (wariant 1)
Nazwa Opis Punkty Przykład
Dwie Trójki
Strit
Trzy Pary
Szóstka (Szóściel) Piątka (Pięciol)
Czwórka (Kareta)
Trójka
"as"
"pięciok"
dwa razy trzy jednakowe kości
sześć kolejnych numerów od 1
trzy pary
sześć takich samych kości
pięć takich samych kości
cztery takie same kości
trzy takie same kości
samotna "jedynka"
samotna "piątka"
2500
1500
1500
3000
2000
1000
[#] x 100
100
50
[2][2][2][4][4][4] = 2500
[1][2][3][4][5][6] = 1500
[2][2][3][3][5][5] = 1500
[2][2][2][2][2][2] = 3000
[4][4][4][4][4] = 2000
[1][1][1][1] = 1000
[4][4][4] = 400
[1] = 100
[5] = 50
[#] - oznacza ilość kropek (nominał) w wyjątkiem [1] dla której [#] = 10
kombinacja "kareta" + "para" liczona jest jako "trzy pary"
po rzucie można również odłożyć parę "jedynek" (za 200 punktów) lub parę "piątek" (za 100 punktów)

Meldunki i kości premiowane w jednym rzucie (wariant 2)
Nazwa Opis Punkty Przykład
Strit
Trzy Pary
Szóstka
Piątka
Czwórka
Trójka
"as"
"pięciok"
sześć kolejnych numerów od 1
trzy pary
sześć takich samych kości
pięć takich samych kości
cztery takie same kości
trzy takie same kości
samotna "jedynka"
samotna "piątka"
1500
500
[#] x 800
[#] x 400
[#] x 200
[#] x 100
100
50
[1][2][3][4][5][6] = 1500
[2][2][3][3][5][5] = 500
[1][1][1][1][1][1] = 8000
[3][3][3][3][3] = 1200
[5][5][5][5] = 1000
[4][4][4] = 400
[1] = 100
[5] = 50
[#] - liczba oczek na pojedynczej kości meldunku (oprócz [1])
[1] nazywana jest "asem" i dlatego jej [#] = 10
kombinacja "kareta" + "para" liczona jest jako "trzy pary"
po rzucie można również odłożyć parę "jedynek" (za 200 punktów) lub parę "piątek" (za 100 punktów)

Farkle Zestawy do Farkle oferowane są pod komercyjną nazwą Farkel. Zawierają najcześciej: 6 kości, kubek, tabelki oraz instrukcję.

Wiele firm wydawało własne, autorskie wersje tej gry pod przeróżnymi tytułami: $Greed (1980), Zilch (1980), Bupkis (1981), Fill or Bust (1981), High Rollers (1992), Six Cubes (1994) oraz Gold Train (1995).
Farkle

Niektóre tytuły gier są zastrzeżonymi znakami towarowymi przez wydawców. Wykorzystano je tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, a także aby propagować szeroko rozumiane gry w kości oraz zachęcić do kupowania oryginalnych zestawów.

prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 03.06.2006