Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

FARKLE: TEXAS

Klon jednej z ciekawszych i bardziej popularnych gier o nazwie Farkle. Jest rozgrywana siedmioma kośćmi.
W Polsce znana jest bardzo podobna gra o nazwie Tysiąc, w której używa się pięciu kości.

Meldunki i kości premiowane w jednym rzucie
Nazwa Opis Punkty Przykład
Siódemka
Szóstka
Piątka
Czwórka
Trójka
para "asów"
dwa "pięcioki"
"as"
"pięciok"
siedem takich samych kości
sześć takich samych kości
pięć takich samych kości
cztery takie same kości
trzy takie same kości
dwie "jedynki"
dwie "piątki"
samotna "jedynka"
samotna "piątka"
# x 1600
# x 800
# x 400
# x 200
# x 100
200
100
100
50
[4][4][4][4][4][4][4] = 6400
[1][1][1][1][1][1] = 8000
[3][3][3][3][3] = 1200
[5][5][5][5] = 1000
[4][4][4] = 400
[1][1] = 200
[5][5] = 100
[1] = 100
[5] = 50
# - liczba oczek na pojedynczej kości meldunku (oprócz [1])
[1] nazywana jest "asem" i dlatego # = 10

Liczba kości: 7
Liczba graczy: 2+
Rekwizyty: kartka, długopis
Zasady gry:
Rozgrywkę rozpoczyna gracza wybrany przez losowanie.
Gracze grają w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara.
Gracz w swojej kolejce może rzucać dowolną liczbę razy, pod warunkiem wyrzucenia "asa", "pięcioka" lub meldunku (patrz: tabelka). Po każdym rzucie odkłada kości, które przynoszą mu punkty i może rzucać pozostałymi. Punkty liczy się jako sumę z poszczególnych rzutów i tylko za kości odłożone. Gracz nie musi bowiem odkładać wszystkich ale musi odłożyć co najmniej jedną kość. Meldunki uzyskuje się w jednym rzucie - nie można dokładać kości do już odłożonych w celu uzyskania większego meldunku. Jeśli w którymś momencie gracz odłoży wszystkie 7 kości, również może (ale nie musi) rzucać dalej zaczynając ponownie od rzutu wszystkimi kośćmi. W każdej chwili może zrezygnować z dalszych rzutów, dopisując do swojego konta to co uzbierał. Jeśli jednak nic nie wyrzuci (czyli nie może odłożyć żadnej kości) to punkty uzbierane w danej kolejce przepadają!
Jeżeli jeden z graczy przekroczy 10 000 punktów to pozostali gracze mają jeszcze jedną, ostatnią kolejkę rzutów.
Wygrywa gracz, który zgromadzi najwięcej punktów.

przykład
GRACZ A
1 rzut: [1][1][2][4][5][6][6] może odłożyć [1][1][5] ale odkłada ([1]=100 + [1]=100)=200
2 rzut: [1][6][6][6][6] odkłada ([6][6][6][6]=1200 + [1]=100)=1300 (razem 1500)
gracz odłożył już wszystkie kości więc może rzucać ponownie wszystkimi
3 rzut: [2][3][3][4][6][6] czyli nie "punktuje" i traci uzyskane punkty
jeżeli zrezygnowałby z 3-ciego rzutu to zdobyłby 1500 punktów

prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 03.06.2006