Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

G'UPI JASIU

Jest to gra hazardowa z użyciem 2 kości i planszy. Gry tego typu były rozpowszechnione w średniowiecznej Europie. Jeszcze w XIX wieku sprzedawano zestawy do tej gry. Oferowane w nich plansze miały przeróżną formę: koła, prostokąta, krzyża, domu i były zdobione wymyślnymi rysunkami. Gry te miały różnorodne nazwy oraz warianty zasad ich prowadzenia.

Plansza
Plansza do tej gry składała się zazwyczaj z 11 pól oznaczonych numerami od 2 do 12. Odpowiada to wynikom jakie możemy uzyskać przy rzucie dwoma kostkami.
Średniowieczni gracze rysowali planszę do gry kredą na stole, na którym grali.

2 3 5 7 8 10 12
4 6 9 11

Liczba kości: 2
Liczba graczy: 2+
Rekwizyty: plansza, żetony
Zasady gry:
Żetony dzielimy po równo dla wszystkich graczy. Rozpoczyna gracz, który w rundzie wstępnej wyrzuci najmniej oczek na dwóch kostkach. W przypadku gdy dwóch lub więcej graczy ma ten sam wynik to rzucają oni ponownie itd.
Gracz w swojej kolejce ma jeden rzut. W zależności od sumy oczek gracz kładzie lub zabiera żetony z planszy według następujących zasad:
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 - gracz kładzie żeton na dane pole jeśli jest ono puste lub zabiera żeton leżący na danym polu
7 - gracz kładzie żeton na polu 7 (może być puste lub pełne żetonów)
2 - gracz zabiera żetony leżące na planszy z wyjątkiem tych, które leżą na polu 7
12 - gracz zabiera wszystkie żetony leżące na planszy
Gracz ma prawo do rzutu jeżeli ma choć jeden żeton. W przeciwnym wypadku wypada z gry.

Można też grać z następującą modyfikacją: pole traktuje się jako "puste" dopóki leży na nim mniej żetonów niż liczba, która je opisuje.


prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 03.06.2006