Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

MARSZAŁEK

Jest to jedna z wiele gier opierajacych się na tej samej zasadzie. Gracz stara się wypełnić jak najkorzystniej tabelkę w oparciu o rzuty kośćmi i uzyskiwane kombinacje znane wszystkim z pokera. Rozgrywana jest na podobnych zasadach jak Yahtzee lecz używa się w niej 10-ciu kości zamiast 5-ciu i wynik zapisuje od razu w dwóch kategoriach.

Kategorie przy grze Marszałek
Nazwa Opis / Punktacja Przykład
jedynki
dwójki
trójki
czwórki
piątki
szóstki
Full
Mały Strit
Duży Strit
Piątka
dowolny układ / suma wyrzuconych [1]
dowolny układ / suma wyrzuconych [2]
dowolny układ / suma wyrzuconych [3]
dowolny układ / suma wyrzuconych [4]
dowolny układ / suma wyrzuconych [5]
dowolny układ / suma wyrzuconych [6]
trójka i para / suma wszystkich oczek
pięć kolejnych numerów od 1 / 21 punktów
pięć kolejnych numerów od 2 / 30 punktów
pięć takich samych kości / 50 punktów
[1] [1] [3] [5] [6] = 2
[2] [2] [2] [5] [6] = 6
[3] [3] [3] [3] [3] = 15
[4] [4] [4] [3] [3] = 12
[5] [4] [4] [3] [3] = 5
[6] [6] [4] [3] [3] = 12
[5] [5] [5] [2] [2] = 19
[1] [2] [3] [4] [5] = 21
[2] [3] [4] [5] [6] = 30
[2] [2] [2] [2] [2] = 50
Mały Strit nazywany jest Małym Marszałkiem, a Duży - Dużym Marszałkiem

Liczba kości: 10
Liczba graczy: 2+
Rekwizyty: tabelka, długopis
Zasady gry:
Rozpoczyna gracz wybrany przez losowanie.
Gracz w swojej kolejce może wykonać trzy rzuty.
Podczas drugiego i trzeciego rzutu gracz może część kości odłożyć i rzucać pozostałymi.
Maksymalnie po trzecim rzucie gracz rozdziela kości na dwa układy po 5 kości. Wynik musi być zapisany do dwóch wybranych kategorii w tabelce. Na początku wynik można wpisać do wielu kategorii. Pod koniec partii może okazać się, że wyniku nie można wpisać do żadnej z wolnych kategorii. W takiej sytuacji gracz musi zdecydować, z której kategorii zrezygnuje i tam wpisać wynik zerowy. Wpisów (również zerowych) nie można zmieniać do końca partii.
Zakończenie partii następuje po 5 kolejkach. Przeprowadza się rozliczenie partii.
Wygrywa ten gracz, który zdobył łącznie najwięcej punktów.

Tabelka dla 4 graczy.
Kategoria Punkty 1 2 3 4
jedynki dowolny układ / suma wyrzuconych [1]     
dwójki dowolny układ / suma wyrzuconych [2]     
trójki dowolny układ / suma wyrzuconych [3]     
czwórki dowolny układ / suma wyrzuconych [4]     
piątki dowolny układ / suma wyrzuconych [5]     
szóstki dowolny układ / suma wyrzuconych [6]     
Full trójka i para / suma wszystkich oczek     
Mały Strit [1] [2] [3] [4] [5] / 21 punktów     
Duży Strit [2] [3] [4] [5] [6] / 30 punktów     
Piątka pięć takich samych kości / 50 punktów     

Suma:

    

prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 12.06.2006