Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

MAX

Jest to jedna z wiele gier opierajacych się na tej samej zasadzie. Gracz stara się wypełnić jak najkorzystniej tabelkę w oparciu o rzuty kośćmi i uzyskiwane kombinacje znane wszystkim z pokera. Zazwyczaj używa się 5-ciu kości (Yahtzee, Generala, Yacht ) lecz w tym wypadku gracze prowadzą rozgrywkę z użyciem 6-ciu.
Równie ciekawą lecz bardziej rozbudowaną konwencję tej gry można znaleźć na stronie www.gplewniak.republika.pl. Uwagę zwraca przepiękne nazewnictwo punktowanych układów. Można tam również pograć i poćwiczyć zasady.
Również 6-ciu kości używa się w rozgrywanej w podobnej konwencji a popularnej w Chorwacji gry Yamb.

Kategorie przy grze w Maxi
Nazwa Opis / Punktacja Przykład
jedynki
dwójki
trójki
czwórki
piątki
szóstki
Para
Dwie Pary
Trzy Pary
Trójka
Dwie Trójki
Kareta
Wieża
Piątka
Full
Mały Strit
Duży Strit
Maxi Strit
Maxi
Szansa
dowolny układ / suma wyrzuconych [1]
dowolny układ / suma wyrzuconych [2]
dowolny układ / suma wyrzuconych [3]
dowolny układ / suma wyrzuconych [4]
dowolny układ / suma wyrzuconych [5]
dowolny układ / suma wyrzuconych [6]
dwie takie same kości / suma oczek z pary
dwie pary / suma oczek z par
trze pary / suma oczek z par
trzy takie same kości / suma wszystkich oczek
dwie trójki / suma wszystkich oczek
4 takie same kości / suma wszystkich oczek
kareta i para / suma wszystkich oczek
5 takich samych kości / suma wszystkich oczek
trójka i para / suma oczek z pary i trójki
pięć kolejnych numerów od 1 / 30 punktów
pięć kolejnych numerów od 2 / 40 punktów
sześć kolejnych numerów od 1 / 50 punktów
sześć takich samych kości / 100 punktów
dowolny układ / suma wyrzuconych oczek
[1] [1] [3] [5] [6] = 2
[2] [2] [2] [5] [6] = 6
[3] [3] [3] [3] [3] = 15
[4] [4] [4] [3] [3] = 12
[5] [4] [4] [3] [3] = 5
[6] [6] [4] [3] [3] = 12
[4][4][6][2][3][1] = 8
[4][4][5][5][3][1] = 18
[4][4][5][5][2][2] = 22
[4][4][4][2][3][1] = 17
[4][4][4][1][1][1] = 15
[3][3][3][3][1][6] = 19
[3][3][3][3][1][1] = 14
[5][5][5][5][5][1] = 26
[5][5][5][2][2][3] = 25
[1][2][3][4][5][2] = 30
[2][3][4][5][6][2] = 40
[1][2][3][4][5][6] = 50
[2][2][2][2][2][2] = 100
[3][3][4][1][6][1] = 18
Kategorie od "jedynki" do "szóstki" nazywa się "szkołą"
Premie:
"za szkołę": 85 punktów za uzyskanie sumy 84 lub więcej punktów w kategoriach "szkoła"
"za maxa": za wyrzucenie 6 takich samych kostek więcej niż raz w trakcie partii gracz otrzymuje 100 punktów za każde dodatkowe trafienie tego układu (oprócz pierwszego) oraz prawo do zapisu tego wyniku do kategorii w "szkole" (o ile jest jeszcze pusta); do liczenia tej premii używa się zazwyczaj żetonów

Liczba kości: 5
Liczba graczy: 2+
Rekwizyty: tabelka, długopis
Zasady gry:
Rozpoczyna gracz wybrany przez losowanie.
Gracz w swojej kolejce może wykonać trzy rzuty.
Podczas drugiego i trzeciego rzutu gracz może część kości odłożyć i rzucać pozostałymi.
Maksymalnie po trzecim rzucie wynik musi być zapisany do jednej z wybranych kategorii w tabelce. Na początku wynik można wpisać do wielu kategorii. Pod koniec partii może okazać się, że wyniku nie można wpisać do żadnej z wolnych kategorii. W takiej sytuacji gracz musi zdecydować, z której kategorii zrezygnuje i tam wpisać wynik zerowy. Wpisów (również zerowych) nie można zmieniać do końca partii.
Zakończenie partii następuje po 20 kolejkach czyli po wypełnieniu całej tabelki. Przeprowadza się rozliczenie partii.
Wygrywa ten gracz, który zdobył łącznie najwięcej punktów.

Tabelka dla 4 graczy
Kategoria Punkty 1 2 3 4
jedynki dowolny układ / suma wyrzuconych [1]     
dwójki dowolny układ / suma wyrzuconych [2]     
trójki dowolny układ / suma wyrzuconych [3]     
czwórki dowolny układ / suma wyrzuconych [4]     
piątki dowolny układ / suma wyrzuconych [5]     
szóstki dowolny układ / suma wyrzuconych [6]     

Suma:

    

Premia "za szkołę" (84+/85pkt)

    

Suma części górnej:

    
Para dwie takie same kości / suma oczek z pary     
Dwie Pary 2 pary / suma oczek z par     
Trzy Pary 3 pary / suma oczek z par     
Trójka trzy takie same kości / suma wszystkich oczek     
Dwie Trójki 2 trójki / suma wszystkich oczek     
Kareta cztery takie same kości / suma wszystkich oczek     
Wieża kareta i para / suma wszystkich oczek     
Piątka pięć takich samych kości / suma wszystkich oczek     
Full trójka i para / suma oczek z trójki i pary     
Mały Strit pięć kolejne numery od 1 / 30 punktów     
Duży Strit pięć kolejnych numerów od 2 / 40 punktów     
Maxi Strit sześć kolejnych numerów / 50 punktów     
Maxi sześć takich samych kości / 100 punktów     
Szansa dowolny układ / suma wszystkich oczek     
Maxi + za każde dodatkowe Maxi po 100 punktów     

Suma części dolnej:

    

Suma części górnej:

    

Wynik:

    

Niektóre tytuły gier są zastrzeżonymi znakami towarowymi przez wydawców. Wykorzystano je tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, a także aby propagować szeroko rozumiane gry w kości oraz zachęcić do kupowania oryginalnych zestawów.

prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 12.06.2006