Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

ODLICZANIE
Gra pomocna przy nauce liczenia dla pierwszoklasistów. Jest to odmiana starej hazardowej gry Zamknij Pudełko. Wymaga użycia prostej planszy oraz 10-ciu żetonów dla każdego gracza. Zamiast planszy i żetonów można użyć zwykłych kart do gry. Pola planszy (karty) zakrywamy zgodnie z wynikami rzutów kośćmi.

Tabelka do gry Odliczanie
12345678910

Liczba kości: 2
Liczba graczy: 2+
Rekwizyty: plansza + żetony dla każdego gracza
Zasady gry:
Rozpoczyna najmłodszy gracz (lub wybrany przez losowanie).
Gracz w swojej kolejce rzuca tylko raz dwoma kostkami i próbuje zakryć żetonem jakieś pole.
Pola zakrywa się w dowolnej kolejności wykorzystując rzut dwoma kostkami.
Wyrzucone oczka na każdej kości można sumować, odejmować, mnożyć lub dzielić.
Można zakryć pole równe wynikowi powyższego działania arytmetycznego.
Jeden rzut może być wykorzystany do zakrycia jednego pola.
Jeżeli gracz wyrzuci dwie [6] to musi odkryć wszystkie pola, które dotychczas zakrył.
Początkowo gracz może zakryć kilka pól. Potem może się zdarzyć, że nie może zakryć żadnego bo są już zakryte.
Wygrywa ten z graczy, który zakryje wszystkie swoje pola.

przykład
gracz wyrzuca [2][4] i może zakryć pola 2+4=[6], 4-2=[2], 2x4=[8] lub 4:2=[2]
gracz wyrzuca [5][6] i może zakryć tylko pole 6-5=[1]
gracz wyrzuca [3][3] i może zakryć pola 3+3=[6], 3x3=[9] lub 3:3=[1]

prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 12.06.2006