Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

PIĄTA KOŚĆ
[źródło: uiek (uiek_upgadi@o2.pl)]

Liczba kości: 5
Liczba graczy: 2+
Rekwizyty: dla każdego z graczy: tabela + długopis.
Zasady gry:
Z wyrzuconych pięciu kości wybieramy dwie dowolne pary. Pary te dają nam dwie sumy oczek, które wprowadzamy do tabeli zakreślając kreską kratkę (zaczynamy od góry kolumny) dla odpowiedniej sumy. Piątą kość (ilość oczek) wpisujemy w jedno z trzech pól oznaczonych gwiazdką. Każdy następny zapis piątej kości (wpisanej już w pole gwiazdką) polega na wykreśleniu jednego z ośmiu odpowiadających jej pól. W każdym rzucie w rubryce "piąta kość" musi powstać nowy zapis. Wyjątkiem jest rzut, w który wśród pięciu wyrzuconych kości nie ma jednej z trzech wartości już wprowadzonych do tabeli. Wówczas mamy tzw. wolny rzut - wybrane sumy dwóch par zaznaczamy w tabeli, zaś w rubryce "piąta kość" nie powstaje nowy zapis. Gra toczy się do momentu, gdy w jednym z kolejnych rzutów nie możemy wybrać takiej kości, dla której byłoby wolne miejsce w rubryce "piąta kość", a nie jest to wolny rzut. Sumy tego rzutu nie są wpisywane do tabeli.
Punktacja:
Zapis w kolumnie "suma" podzielony jest na dwie strefy - ujemną i dodatnią. Jeżeli w danej kolumnie nie powstanie żaden zapis - uzyskujemy w tej kolumnie 0 pkt. Jeżeli cała strefa ujemna jest zakreślona - również 0 pkt. Jeżeli w strefie ujemnej są wypełnione kratki, lecz nie wszystkie, wówczas ilość pustych kratek z tej strefy przemnożona przez wartość danej sumy (3 do 10 pkt.) daje nam punkty ujemne w tej kolumnie. Ilość zakreślonych kratek w strefie dodatniej, przemnożona przez wartość sumy, daje nam punkty dodatnie w danej kolumnie. Dalsze liczenie polega już tylko na zbilansowaniu punktów ujemnych i dodatnich, dla których przygotowano miejsce w tabeli.
Poniżej przedstawiono tabelę z przykładowym zapisem,
wykonanym dla lepszego zobrazowania zasad na kolorowo.
+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| SUMA | 2 | 3 | 4  5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 |11 |12 |
+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|PUNKTY|10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |10 |
+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x |
|   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | x | x | x |  | x |  | x | x | x | x | x |
| -  +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   | x | x | x |  | x |  | x |  | x | x |  |
|   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |  | x | x |  | x |  | x |  | x | x |  |
+======+===+===+===+===+===+===+===+===+===+===+===+
|   |  | x | x |  |  |  | x |  | x | x |  |
|   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |
|   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| +  |  |  | x |  |  |  | x |  | x |  |  |
|   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  |  |
|   +---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
|   |  |  | x |  |  |  |  |  |  |  |  |
+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| +  |-10| +7|+30| 0| 0| 0|+16|-10|+18| +7|-20|
+------+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+---+
| +78 | WYNIK |     PIĄTA KOŚĆ        |
+------+-------+---+-+-+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+-+-+
| -  |    | * |X|X|X| | * |X|X|X| | * |X|X|X|X|
+------+ +38 | 3 +-+-+-+-+ 5 +-+-+-+-+ 4 +-+-+-+-+
| -40 |    |  |X|X|X| |  |X|X|X| |  |X|X|X|X|
+------+-------+---+-+-+-+-+---+-+-+-+-+---+-+-+-+-+
Pustą tabelę najlepiej przygotować arkuszem kalkulacyjnym.

prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 14.06.2006