Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

PIRACKI TYSIĄC

Meldunki premiowane po jednym rzucie
Nazwa Opis Przykład
Admirał
Kapitan
Bosman
Marynarz
Sześciomasztowiec
Pieciomasztowiec
Czteromasztowiec
Trzymasztowiec
sześć kolejnych numerów
pięć kolejnych numerów
cztery koleje numery
trzy koleje numery
sześć takich samych kości
pięć takich samych kości
cztery takie same kości
trzy takie same kości
[1][2][3][4][5][6] = 21
[2][3][4][5][6][4] = 20
[3][4][5][6][4][5] = 18
[3][4][5][4][4][5] = 12
[4][4][4][4][4][4] = 24
[3][3][3][3][3][4] = 15
[1][1][1][1][3][4] = 4
[6][6][6][1][3][4] = 18
wartość każdego meldunku to suma oczek na kościach wchodzących w jego skład

Liczba kości: 6
Liczba graczy: 2+
Rekwizyty: kartka, długopis
Zasady gry:
Rozgrywkę rozpoczyna gracza wybrany przez losowanie.
Gracze grają w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara.
Gracz w swojej kolejce może rzucać dowolną liczbę razy, pod warunkiem uzyskania meldunku (patrz: tabelka). Po każdym rzucie odkłada kości, które nie wchodzą w skład meldunku i może rzucać pozostałymi. Każdorazowo meldunek tworzy się z wszystkich kości: odłożonych i rzucanych. Punkty liczy się jako sumę z poszczególnych rzutów. W każdej chwili gracz może zrezygnować z dalszych rzutów, dopisując do swojego konta to co uzbierał. Jeśli jednak nic nie wyrzuci (czyli nie będzie miał meldunku) to punkty uzbierane w danej kolejce przepadają! W obydwu przypadkach kończy on swoją kolejkę rzutów.
Po rzucie gracz może czasami utworzyć różne meldunki. Musi wybrać tylko jeden, najbardziej korzystny.
Jeżeli jeden z graczy przekroczy 1000 punktów to pozostali gracze mają jeszcze jedną, ostatnią kolejkę rzutów.
Wygrywa gracz, który zgromadzi najwięcej punktów.

przykład
1 rzut: [1][1][2][4][5][6]; meldunek: [4][5][6] = 15 pkt.; odkłada: [1][1][2]
2 rzut: [1][1][3] + [1][1][2]; meldunek:[1][1][1][1] = 4 pkt.; odkłada: [2][3]
3 rzut: [2][3][6][6] + [2][3] czyli nie ma meldunku i gracz traci uzyskane punkty
jeżeli zrezygnowałby z 3-ciego rzutu to zdobyłby 19 punktów

prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 14.06.2006