Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

RYZYK-FIZYK
[autor: Andrzej Lewicki (alewicki@unlnotes.unl.edu)]

Liczba kości: 6
Liczba graczy: 2+
Rekwizyty: kartka, długopis
Zasady gry:
Pierwszy rzut w swojej kolejce gracz wykonuje wszystkimi kośćmi. Musi odłożyć na bok grupę (lub grupy) kości o takim samym nominale (liczbie oczek). Grupę kości tworzą co najmniej 2 kości o takim samym nominale. Punkty liczy się tylko za kości odłożone. Liczy się sumę oczek na kościach odłożonych.
Po każdym rzucie musi odłożyć jakąś grupę lub dołożyć co najmniej jedną kość do już odłożonej grupy.
Jeżeli jednak gracz nie może odłożyć żadnej kości to punkty uzbierane w danej kolejce przepadają i gracz kończy swoją kolejkę rzutów.
Gracz nie musi odłożyć wszystkich kości tworzących grupę ale musi odłożyć co najmniej parę.
Przed każdym kolejnym rzutem gracz ma prawo zakończyć kolejkę i dopisać uzyskany w niej wynik (sumę oczek na kościach odłożonych) do swojego konta.
Jeśli w którymś momencie gracz odłoży wszystkie 6 kości to ma prawo albo zakończyć kolejkę albo kontynuować ją zaczynając ponownie od rzutu wszystkimi kośćmi.
Jeżeli jeden z graczy przekroczy 100 punktów na koncie to pozostali gracze mają jeszcze jedną, ostatnią kolejkę rzutów. Wygrywa gracz, który zgromadzi najwięcej punktów.

Przykład
I rzut:
[5] [5] [1] [3] [1] [3]
i można odłożyć wszystkie kości; gracz ma 18 punktów
gracz może ale nie musi rzucać ponownie wszystkimi kośćmi
II rzut:
[5] [5] [5] [6] [1] [3]
gracz odkłada dwie [5] (zamiast trzech [5]) za 10 punktów; razem: 28 punktów
gracz decyduje się rzucać pozostałymi 4 kośćmi
III rzut:
[5] [2] [1] [1] (odłożone [5] [5])
gracz odkłada [5] do pary [5] za 5 punktów ale nie odkłada pary [1]; razem: 33 punkty
gracz decyduje się rzucać pozostałymi 3 kośćmi
IV rzut:
[6] [2] [3] (odłożone [5] [5] [5])
i gracz nie może nic odłożyć; w takiej sytuacji traci uzyskane w danej kolejce punkty i przekazuje kości następnemu graczowi; gdyby gracz zdecydował się zakończyć kolejkę po III rzucie to mógłby dopisać do swojego konta 33 punkty

Dodatkowe (opcjonalne) zasady:
1) Uzyskanie przez gracza sześciu takich samych kości w jednym rzucie ("z ręki") oznacza natychmiastową wygraną całej gry.
2) Uzyskanie przez gracza sześciu różnych kości w jednym rzucie oznacza w zależności od umowy między graczami albo natychmiastową przegraną całej gry albo utratę punktów w danej grze (wyzerowanie konta) i przekazanie kości kolejnemu graczowi.
3) Po uzyskaniu przez gracza pięciu takich samych kości w jednym rzucie ("z ręki") gracz może skończyć kolejkę i zatrzymać zaliczone punkty albo odłożyć pięć kości a szóstą spróbować chociaż jeden raz w trzech próbach uzyskać taki sam wynik jak na kościach odłożonych. Jeżeli mu się to uda to gra dalej albo kończy kolejkę. Jeżeli jednak ani razu nie wyrzuci takiej samej ilości kropek jak na pięciu już odłożonych kościach to traci uzyskane w danej kolejce punkty.
4) Jeśli w którymś momencie gracz odłoży wszystkie 6 kości, musi rzucać dalej zaczynając ponownie od rzutu wszystkimi kośćmi.

prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 27.09.2006