Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

SKOK ŚMIERCI
[źródło: uiek (uiek_upgadi@o2.pl)]

Liczba kości: 2
Liczba graczy: 2+
Zasady gry:
Osoba rozpoczynająca grę wymienia jakąś liczbę mniejszą od 30.
Drugi uczestnik gry rzuca dwoma kostkami a wynik jego rzutu dodaje się do wyniku następnego w kolejności rzutu gracza.
Grający rzucają po kolei kostkami do momentu, w którym jeden z uczestników gry wyrzuci taką sumę oczek, która po dodaniu sumy wyników osób przed nim rzucających da liczbę 30 lub więcej.
Osoba ta wypada z dalszej gry gdyż przeskoczyła "skokiem śmierci" wymienioną liczbę.
Pozostali grający rozpoczynają nowa kolejkę rzutów w oparciu o te same zasady, które obowiązywały w pierwszej kolejce.
Zwycięża gracz, który jako jedyny pozostanie w grze.

prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 17.06.2006