Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

STO
[autor: aeragram (aeragram@akutrans.strefa.pl)]

Gra przeznaczona jest dla 2 lub więcej graczy (można także grać samemu).

Liczba kości: 8 (najlepiej z liczbami zamiast kropek)
Liczba graczy: 1+
Rekwizyty: kartka, długopis
Zasady gry:
Celem każdego gracza jest osiagnięcie największej liczby punktów po 10 rundach.
W swojej turze gracz rzuca 8 kostek naraz, wybiera dwie i tworzy z nich liczbę dziesiętną.
przykład: gracz rzuca [1] [2] [2] [4] [4] [4] [5] [6], wybiera [2] i [4], tworzy 42.
Gracz rzuca pozostałymi kostkami naraz, wybiera dwie, tworzy liczbę dziesiętną, która musi być mniejsza od utworzonej poprzednio.
przykład: poprzednio gracz utworzył 42, gracz rzuca [1] [1] [1] [3] [5] [5], wybiera [3] i [5], tworzy liczbę 35 (35<42).
Jeżeli gracz nie może utworzyć liczby, która byłaby mniejsza od poprzednio utworzonej to tura gracza kończy się, gracz oblicza i zapisuje zdobyte punkty (patrz poniżej).
przykład: poprzednio utworzone 42, gracz rzuca [4] [4] [4] [5] [6] [6], gracz nie może utworzyć liczby, która byłaby mniejsza niż 42, gracz podlicza i zapisuje zdobyte punkty, następny gracz rozpoczyna swoją turę.
Jeżeli gracz może utworzyć jakąkolwiek poprawną liczbę to musi to zrobić.
Suma wszystkich utworzonych liczb musi być równa 100 lub mniejsza. Jeżeli suma jest większa niż 100, to gracz otrzymuje -10 punktów (minus dziesięć), tura gracza kończy się.
przykład: poprzednio utworzone 42 i 35 (suma wynosi 77), gracz rzuca [3] [3] [5] [6], może utworzyć najmniejszą poprawną liczbę czyli 33 i musi to zrobić, suma wynosi teraz 110, gracz otrzymuje -10 punktów, następny gracz rozpoczyna swoją turę.
Jeżeli suma liczb wynosi 100 lub mniej i pozostały graczowi jakieś kości, to kontynuje swoją turę.
Jeżeli nie pozostało żadnych kostek, to gracz podlicza i zapisuje punkty, następny gracz rozpoczyna swoją turę.
Po zakończeniu swojej tury gracz otrzymuje tyle punktów ile wynosi suma oczek na poszczególnych kostkach w utworzonych liczbach, minus liczba oczek na pozostałych kostkach. Jeżeli wynik jest ujemny gracz otrzymuje 0 punktów.
przykład: gracz utworzył 42, 35, 16 i dwie pozostałe kości to: [2] i [5], gracz otrzymuje 4+2+3+5+1+6-2-5=14 punktów,
przykład: gracz utworzył 42, 25, 16, 12, gracz otrzymuje 4+2+2+5+1+6+1+2=23 punkty,
przykład: gracz utworzył 46, 16 a cztery pozostałe kości to: [3] [5] [6] [6], gracz otrzymuje 4+6+1+6-3-5-6-6<0, ostatecznie gracz otrzymuje 0 punktów,
przykład: gracz tworzy 46, 36, 24 i suma jest większa niż 100, gracz otrzymuje -10 punktów.

przykład tury
Tomek zaczyna. Rzuca [1] [2] [3] [3] [4] [5] [6] [6], wybiera 3 i 6, tworzy 36.
Tomek rzuca 6 pozostałymi kościami: [1] [2] [4] [5] [5] [6], tworzy 26.
Rzuca 4 pozostałymi kościami: [2] [5] [5] [5], tworzy 25.
Ostatni rzut: [2] [6], nie może utworzyć poprawnej liczby, kończy więc turę i otrzymuje 16 punktów.
Wojtek rzuca: [1] [4] [5] [5] [5] [5] [6] [6] i tworzy 46.
Następnie rzuca pozostałymi kostkami: [1] [3] [5] [5] [6] [6] i tworzy 36.
Rzuca: [2] [4] [5] [6]. Każda kombinacja liczb powoduje, że suma przekroczy 100.
Wojtek otrzymuje -10 punktów.
Tomek rozpoczyna swoją turę....

prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 17.06.2006