Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

STOS DREWNA
[źródło: uiek (uiek_upgadi@o2.pl)]

Liczba kości: 1
Liczba graczy: 2+
Rekwizyty: zapałki
Zasady gry:
W grze tej oprócz kostki, do dyspozycji każdy z grających ma po 6 zapałek.
W trakcie gry ważne są tylko oczka 1, 2, 3.
Osoba, która wyrzuci 1 oczko daje sąsiadowi siedzącemu po lewej stronie jedną zapałkę. Po wyrzuceniu 2 oczek dajemy jedną zapałkę sąsiadowi z prawej strony. Wyrzucając 3 oczka kładziemy zapałkę na środek - na "stos drewna".
Nawet jeżeli gracz oddał już swoją ostatnią zapałkę, pozostaje w grze, ponieważ może otrzymać zapałkę od któregoś z sąsiadów. Zwycięża ta osoba, która wyrzuci jako ostatnia "trójkę" i dołoży na stos ostatnią zapałkę.

prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 18.07.2006