Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

SUPER DODAWANIE

Liczba kości: 5
Liczba graczy: 2+
Rekwizyty: kartka papieru, długopis
Zasady gry:
Rozpoczyna gracz, który wyrzuci największą ilość oczek na pięciu kościach. Gracz, w swojej kolejce może rzucić maksymalnie 5 razy. Po każdym rzucie musi odłożyć co najmniej jedną kostkę i rzuca pozostałymi. Ilość oczek na kości odkładanej musi być większa lub równa ilości oczek na "najcięższej" kości już odłożonej.
przykład: jeżeli gracz odłożył już kości [2] [2] [5] to teraz może odłożyć tylko [5] lub [6]
Odłożone kości na koniec dają wynik, który gracz dopisuje do swojego konta. W każdej chwili gracz może zrezygnować z dalszych rzutów, dopisując do swojego konta to co uzbierał. Jeśli jednak nie może odłożyć żadnej kości to punkty uzbierane w danej kolejce przepadają!
Wygrywa gracz, który jako pierwszy zgromadzi 300 punktów.

przykład
I rzut: [3] [3] [3] [4] [4]; gracz odkłada [4] [4]
II rzut: [1] [4] [4]; gracz odkłada [4] [4]; razem odłożył [4] [4] [4] [4]
III rzut (ostatni): [2]; gracz nie zdobywa punktów bo [2] < [4]
gdyby zdecydował się zakończyć kolejkę po II rzucie to zdobyłby 17 punktów za [4] [4] [4] [4] [1]

prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 01.09.2006