Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

SZCZĘŚLIWY NUMEREK

Klasyczna gra barowa nazywana również "grą w jelenia" lub "grą w kozła". Idealnie nadaje się do wyznaczenia "sponsora" kolejnej kolejki piwa lub osoby, która rano skoczy kupić świeże bułeczki w czasie wakacji.

Liczba kości: 3
Liczba graczy: 2+
Rekwizyty: kartka papieru, długopis
Zasady gry:
Gracze w rundzie wstępnej rzucają po kolei trzema kostkami jeden raz. Gracz, który w rundzie wstępnej wyrzuci najmniej rzuca jeszcze raz lecz tylko jedną kostką i ustala "szczęśliwy numerek". Rozgrywkę rozpoczyna gracz, który w rundzie wstępnej wyrzucił najwięcej oczek.
Punkty zdobywa się za wyrzucenie:
- "szczęśliwego numerka" na jednej z kostek - 1 punkt
- "szczęśliwego numerka" na dwóch kostkach - 2 punkty
- trzech takich samych kości (oprócz trójki "szczęśliwych numerków") - 5 punktów
Gracz, rzuca w swojej kolejce tak długa dopóki zdobywa punkty.
Zdobyte punkty dopisuje do swojego konta i przekazuje kości kolejnemu graczowi.
Gracz kończy grę gdy:
- wyrzuci trójkę "szczęśliwych numerków"
- zdobędzie dokładnie 15 punktów (jeżeli wyrzuci w ostatnim rzucie za dużo, traci punkty z ostatniej kolejki i przekazuje kości następnemu graczowi)
Gracze po kolei kończą grę. Rozgrywka trwa dopóki na placu boju zostanie ostatni gracz. A kto ostatni ten "parówa"....

Klasyczny sposób prowadzenia punktacji: każdy gracz kredą rysuje przed sobą na stole trzy krzyże; gdy zdobędzie pierwszy punkt wymazuje środek pierwszego krzyża a potem za każdy zdobyty punkt wymazuje kolejne ramiona; potem sukcesywnie wymazuje części pozostałych krzyży.

prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 18.07.2006