Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

YAMB

Jest to jedna z wiele gier opierajacych się na tej samej zasadzie. Gracz stara się wypełnić jak najkorzystniej tabelkę w oparciu o rzuty kośćmi i uzyskiwane kombinacje znane wszystkim z pokera. Najpopularniejszą grą tego typu na świecie jest oczywiście Yahtzee. Natomiast w Chorwacji popularna jest gra o nazwie Yamb. Można w niej używać 5 lub 6 kości. Przy grze 6-cioma kośćmi wynik zapisywany jest tylko na podstawie wybranych po rzutach przez gracza 5-ciu kości. Przedstawione poniżej zasady są jedną z możliwych konwencji gry Yamb.
W Polsce gry tego typu nazywa się Poker Kościany (lub w skrócie po prostu Poker).
Jeżeli chcesz pograć w Yamb na swoim komputerze ściągnij chorwackie gry YambWin lub Yambo.

Kategorie punktowane przy Yamb.
Nazwa Opis/Punktacja Przykład
jedynki
dwójki
trójki
czwórki
piątki
szóstki
Minimum
Maksimum
Strit
Full
Kareta
Yamb
dowolny układ/suma wyrzuconych [1]
dowolny układ/suma wyrzuconych [2]
dowolny układ/suma wyrzuconych [3]
dowolny układ/suma wyrzuconych [4]
dowolny układ/suma wyrzuconych [5]
dowolny układ/suma wyrzuconych [6]
dowolny układ/suma wszystkich oczek
dowolny układ/suma wszystkich oczek
po 1 rzucie: 66, po 2 - 56, po 3 - 46
trójka i para / suma oczek + 30
cztery kolejne numery / suma oczek + 40
pięć takich samych kości / suma oczek + 50
[1][1][3][5][6] = 2
[2][2][2][5][6] = 6
[3][3][3][3][3] = 15
[4][4][4][3][3] = 12
[5][4][4][3][3] = 5
[6][6][4][3][3] = 12
[3][3][1][1][2] = 10
[3][3][6][6][5] = 23
[1][2][3][4][5] = 66
[2][2][3][3][3] = 43
[4][4][4][4][6] = 62
[2][2][2][2][2] = 60
Strit = [1][2][3][4][5] lub [2][3][4][5][6]
Kategorie od "jedynki" do "szóstki" nazywa się "szkołą"
Kategorie "Minimum" i "Maksimum" nazywa się "minimaksem"
Kategorie "Strit", "Full", "Kareta" oraz "Yamb" to "figury"

Liczba kości: 5 (lub 6)
Liczba graczy: 1+
Rekwizyty: tabelka + długopis dla każdego gracza
Zasady gry:
Rozpoczyna gracz wybrany przez losowanie.
Gracz w swojej kolejce może wykonać trzy rzuty.
Podczas drugiego i trzeciego rzutu gracz może część kości odłożyć i rzucać pozostałymi.
Maksymalnie po trzecim rzucie wynik musi być zapisany do wybranej kategorii w jednej z kolumn w tabelce.
Na początku wynik można wpisać do wielu kategorii. Pod koniec partii może okazać się, że wyniku nie można wpisać do żadnej z wolnych kategorii. W takiej sytuacji gracz musi zdecydować, z której kategorii zrezygnuje i tam wpisać wynik zerowy. Wpisów (również zerowych) nie można zmieniać do końca partii.
Wynik rzutu może być zapisany w jednej z kolumn tabelki zgodnie z następującymi regułami:
GÓRA - kolumnę tą wypełniamy kolejno od góry do dółu
DÓŁ - kolumnę tą wypełniamy kolejno od dołu do góry
LUZIK - kolumnę tą wypełniamy bez żadnej kolejności
TUTAJ - gracz po pierwszym rzucie decyduje do której kategorii w tej kolumnie wpisze wynik po zakończeniu swojej kolejki; po podjęciu decyzji "tutaj" nie można zmienić już miejsca wpisu!
Tabelka posiada 3 sekcje: "szkołę" , "minimax" oraz "figury". Wyniki sekcji "szkoły" i "figury" to suma wpisów w danej kolumnie. Wynik "minimaxa" to różnica pomiędzy MAX i MIN pomnożona przez zapis w kategorii [1] z danej kolumny.
Zakończenie partii następuje po wypełnieniu całej tabelki.
Przeprowadza się rozliczenie partii.
Wygrywa ten gracz, który zdobył łącznie najwięcej punktów.

Tabelka dla gracza
  Punkty GÓRA LUZIK DÓŁ TUTAJ SUMA
[1]
suma [1]     
XXX
[2]
suma [2]     
XXX
[3]
suma [3]     
XXX
[4]
suma [4]     
XXX
[5]
suma [5]     
XXX
[6]
suma [6]     
XXX

Suma za "szkołę":

     
MIN suma     
XXX
MAX suma     
XXX

(MAX-MIN) x [1]

     
Strit 66/56/46     
XXX
Full suma + 30     
XXX
Kareta suma + 40     
XXX
Yamb suma + 50     
XXX

Suma za "figury":

     

Wynik:

 

Niektóre tytuły gier są zastrzeżonymi znakami towarowymi przez wydawców. Wykorzystano je tylko i wyłącznie w celach informacyjnych, a także aby propagować szeroko rozumiane gry w kości oraz zachęcić do kupowania oryginalnych zestawów.

prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 21.07.2006