Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

YOTA
[źródło: uiek (uiek_upgadi@o2.pl)]

Liczba kości: 5
Liczba graczy: 2+
Zasady gry:
  • Grający, przed przystąpieniem do gry, ustalają liczbę rund.
  • W rundzie grający może wykonać maksymalnie pięć rzutów. Po każdym rzucie ma obowiązek odłożenia jednej kości, przy czym jej wartość nie może być mniejsza niż największa wartość z już odłożonych kości. Jeżeli grający nie może spełnić warunku, to w danej rundzie uzyskuje 0 pkt! Grający nie ma obowiązku wykorzystania wszystkich pięciu rzutów i ma prawo przerwać swą grę w dowolnej chwili, lecz musi to zrobić zanim wykona kolejny rzut.
  • Ilość uzyskanych punktów w danej rundzie to suma oczek wszystkich odłożonych kości.
  • Wygrywa ten, kto w określonej z góry ilości rund uzyska największą liczbę punktów.

prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 21.07.2006