Strona główna    Index gier     Rodzaje kości     Akcesoria     Źródła

ŻUCZEK

Gra dla dzieci, w której chodzi o jak najszybsze narysowanie "żuczka" według rzutów kostką.

Liczba kości: 1
Liczba graczy: 2+
Rekwizyty: karta i długopis dla każdego gracza
Zasady gry:
W swojej kolejce gracz rzuca kostką tylko jeden raz. Jeżeli wyrzuci liczbę, która odpowiada części "żuczka" jaką ma w danym momencie narysować to może uzupełnić o nią swój rysunek. Gdy wyrzuci inną liczbę - jego rysunek pozostaje bez zmian.
"Żuczka" budujemy w następującej kolejności:
[1] - tułów
[2] - głowa
[5] - prawy czułek
[5] - lewy czułek
[4] - prawe oko
[4] - lewe oko
[3] - trzy nogi z prawej
[6] - ogonek
[3] - trzy nogi z lewej
Wygrywa ten kto narysuje najszybciej swojego robaczka.

prawa autorskie | kontakt | aktualizacje 25.02.2009